תחזוקה
תחזוקה

תחזוקה

פרק זה מתאר את נוהלי התחזוקה והניקוי הסדירים. מומלץ לרכוש חומרים מתכלים לעבודה עם המדפסת מהכתובת zebra.com/supplies.