ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להדפסה בהעברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621
ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להדפסה בהעברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621

ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להדפסה בהעברה תרמית מדגמי ZD421/ZD621

נקה את ראש ההדפסה בכל פעם שאתה טוען גליל מדיה חדש.
  1. אם מותקן סרט העברה, הוצא אותו לפני שתמשיך.
  2. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. נקה מהמרכז אל החוץ, כדי להזיז דבק שהועבר מקצות המדיה אל מחוץ לנתיב המדיה.
  3. המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת או טעינת סרט, כדי לאפשר לרכיבים להתייבש.