ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להעברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621
ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להעברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621

ניקוי ראש ההדפסה – מדפסות להעברה תרמית ישירה מדגמי ZD421/ZD621

Zebra ממליצה לנקות את ראש ההדפסה בעת טעינת גליל מדיה חדש.
  1. שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה. נקה מהמרכז אל החוץ, כדי להזיז דבק שהועבר מקצות המדיה אל מחוץ לנתיב המדיה, והרחק ממנו.
  2. המתן דקה אחת לפני שתסגור את המדפסת, כדי לאפשר לאזורים הרטובים להתייבש לגמרי.