ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות להדפסה בהעברה תרמית ZD421/ZD621
ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות להדפסה בהעברה תרמית ZD421/ZD621

ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות להדפסה בהעברה תרמית ZD421/ZD621

ראה ניקוי נתיב המדיה לקבלת מידע על תמיסת הניקוי והמטושים או המטלית שבהם יש להשתמש כדי לנקות את הנתיב הזה.
  1. השתמש במטוש נקי או במטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם תמיסת אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99.7% כדי לנגב את האזור (מסומן באיור למטה), ליד ראש ההדפסה ובחזית מחסנית הסרט של המדפסת.