ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות העברה תרמית ישירה ZD421/ZD621
ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות העברה תרמית ישירה ZD421/ZD621

ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות העברה תרמית ישירה ZD421/ZD621

ראה ניקוי נתיב המדיה לקבלת מידע על תמיסת הניקוי והמטושים או המטלית שבהם יש להשתמש כדי לנקות את נתיב המדיה.
  1. השתמש במטוש נקי או במטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99.7% כדי לנגב את האזורים (מסומנים בכחול באיור להלן) כדי להסיר דבק ומזהמים אחרים.
    אסור לנקות את מערך החיישנים.
    ‎1‎
    חיישן (אין לנקות)