ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD421
ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD421

ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD421

  1. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט. לקבלת הוראות על אופן הגישה לראש ההדפסה, ראה גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית הסרט ZD421.
  2. נגב את האזורים (מסומנים בכחול באיור) שנמצאים מתחת לזרוע מפעיל ראש ההדפסה ויחידת הינע הסרט.
    ‎1‎
    חיישן (אין לנקות)
  3. שחרר את זרוע מפעיל ראש ההדפסה ודחף את יחידת הינע של הסרט לתוך זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
    זרועות השחרור יינעלו למקומן ויחברו מחדש את יחידת הינע הסרט למכסה העליון ולזרוע מפעיל ראש ההדפסה.