ניקוי נתיב המדיה – מחצית תחתונה של מדפסות ZD621/ZD421
ניקוי נתיב המדיה – מחצית תחתונה של מדפסות ZD621/ZD421

ניקוי נתיב המדיה – מחצית תחתונה של מדפסות ZD621/ZD421

אפשר לנקות את המחצית התחתונה של כל המדפסות מהדגמים שמופיעים במדריך זה, כמתואר בנוהל זה.
אסור לנקות את ראש ההדפסה, החיישנים או גליל ההדפסה כחלק מתהליך זה.
 1. נגב את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת החלק התחתון של מובילי המדיה עם מטליות ניקוי או עם מטושים לניקוי שהורטבו קלות בתמיסת אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99.7%. בעת הצורך, השתמש באלכוהול נוסף כדי להרטיב היטב לכלוך שהצטבר ולהסירו.
 2. נגב את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת הצד התחתון של מובילי המדיה עם מטוש.
  ‎1‎
  מחזיקי גליל מדיה
  ‎2‎
  מובילי מדיה
  3
  חיישן (אין לנקות)
  השתמש במטוש נקי עבור כל ניקוי. השלך את כל המטושים המשומשים.
 3. נגב את תעלת ההחלקה של החיישן הזחיח (אך לא את החיישן עצמו). הזז את החיישן בעדינות הדרושה כדי לנקות את כל האזורים.
 4. המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת כדי לאפשר לכל האזורים שנוקו להתייבש היטב.