ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי
ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי

ניקוי מנפק המדבקות האופציונלי

לחומרי הניקוי שבהם יש להשתמש בעת ניקוי מנפק המדבקות, ראה חומרי ניקוי.
 1. פתח את הדלת ונקה את מוט הקילוף, את המשטחים הפנימיים ואת הפסים הבולטים בדלת באמצעות מטוש נקי או מטלית שאינה משירה סיבים המורטבים קלות עם אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99%.
 2. סובב את הגליל ונגב את המשטחים שלו.
 3. השלך את המטוש או את מטלית הניקוי.
 4. השתמש במטוש או במטלית חדשים כדי להסיר שאריות מומסות.
 5. נקה את חלון החיישן עד שהוא יהיה נקי מפסים ומשאריות.
  ‎1‎
  דופן פנימית
  ‎2‎
  חיישן הוצאת מדבקה
  3
  פסים בולטים
  ‎4‎
  גליל צביטה
  5
  מוט קילוף