ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD421
ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD421

ניקוי החיישן – מחצית עליונה של מחסנית הסרט ל-ZD421

 1. משוך את שתי זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט. לקבלת הוראות על אופן הגישה לראש ההדפסה, ראה גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית הסרט ZD421.
 2. הסט את זרוע מפעיל ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהיא תיגע במכסה העליון של המדפסת. אחוז את זרוע המפעיל במצב זה לצורך גישה לאזור מתחת לראש ההדפסה.
 3. רסס באמצעות מכל של אוויר דחוס את חיישן מערך (מרווח) הרשת העליונה תחת יחידת הינע הסרט ואת החיישן 'הסרט נגמר' בצד התחתון של זרוע מפעיל ראש ההדפסה. במידת הצורך, השתמש במטוש שהורטב קלות באלכוהול לצורך ניקוי לכלוך שהצטבר.
 4. אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטוש יבש כדי לנקותן.
  ‎1‎
  מערך (מרווח) הרשת העליונה
  ‎2‎
  חיישן 'נגמר סרט'
 5. אם המחסניות לא מזוהות, ייתכן שתצטרך לנקות את פיני הממשק של חיישן מחסנית הסרט. נקה את הפינים באמצעות מטוש נקי או מטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם אלכוהול איזופרופיל בדירוג 99.7%, על ידי תנועת ניגוב עדינה מימין לשמאל.
  תנועות מעלה ומטה עלולות לפגוע בפינים. נגב בעדינות, אך ורק מימין לשמאל.
  ‎1‎
  פיני מגע של חיישן מחסנית סרט