ניקוי החיישן – מחצית תחתונה של מדפסות מדגמי ZD621 ZD421
ניקוי החיישן – מחצית תחתונה של מדפסות מדגמי ZD621 ZD421

ניקוי החיישן – מחצית תחתונה של מדפסות מדגמי ZD621 ZD421

ניתן לנקות את המחצית התחתונה של כל המדפסות מדגמי ZD621/ZD421 באותו האופן. השתמש בהליך זה כדי לנקות את חלון החיישן.
  1. נקה את החלון של החיישן הזחיח על ידי הברשת האבק בעדינות או באמצעות מכל של אוויר דחוס. במידת הצורך, נגב את האבק במטוש יבש.
    ‎1‎
    חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
  2. אם נותרו חומרי דבק או מזהמים אחרים, השתמש במטוש שהוספג קלות באלכוהול איזופרופיל בדירוג 99.7% כדי לפרקם. השלך את המטושים המשומשים.
  3. אם נותרו שאריות לכלוך לאחר הניקוי הראשון, השתמש במטוש יבש כדי לנקותן.
  4. חזור על השלבים הקודמים לפי הצורך, עד שכל השאריות והחומרים שנמרחו יוסרו מהחיישן.