ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה

ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה

גליל ההדפסה הוא משטח ההדפסה וגליל ההנעה של המדיה. נקה את גליל ההדפסה (ונתיב המדיה) בכל פעם שיש ירידה משמעותית בביצועים, באיכות ההדפסה או בטיפול במדיה של המדפסת. אם המדיה ממשיכה להידבק או להיתקע לאחר הניקוי, יש להחליף את גליל ההדפסה.
מזהמים על גליל ההדפסה יכולים לפגוע בראש ההדפסה או לגרום להחלקה או להידבקות של המדיה במהלך הדפסה. יש לנקות בצורה יסודית חומרי דבק, לכלוך, אבק רגיל, שמנים ומזהמים אחרים מגליל ההדפסה.
בעת ניקוי גלילי ההדפסה ללא נייר מגן, אסור לשטוף או לשפשף אותם. שטיפה או שפשוף עלולים לגרום נזק לגליל ההדפסה. הסר חלקיקי דבק רק באמצעות הצד הדביק של המדיה ללא נייר מגן. גע קלות בגליל ההדפסה עם מדבקה ללא נייר כדי לאסוף חלקיקים מהאזורים החשופים של גליל ההדפסה ונתיב המדיה.
ניתן לנקות את גליל ההדפסה באמצעות מטוש נטול סיבים ומוך (כגון מטוש Texpad) או מטלית לחה, נקייה ונטולת סיבים המורטבת קלות באלכוהול רפואי איזופרופיל בדירוג 99.7%.
 1. פתח את המכסה (ואם מותקן מנפק מדבקות, את דלת המנפק).
 2. הוצא את המדיה מאזור גליל ההדפסה.
 3. משוך את לשוניות שחרור התפס של תושבת גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר חזית המדפסת וסובב אותן כלפי מעלה.
  ‎1‎
  מסבי גליל הדפסה
 4. הרם את גליל ההדפסה מהמסגרת התחתונה של המדפסת.
  ‎1‎
  מסבי גליל הדפסה
 5. החלק את גלגל השיניים ואת שני המסבים מהציר של גליל ההדפסה.
 6. כדי לנקות גליל הדפסה רגיל, השתמש במטוש מלוחלח באלכוהול או מטלית נטולת-סיבים שהורטבה קלות באלכוהול רפואי איזופרופיל בדירוג 99.7%, באמצעות השלבים הבאים.
  כדי לנקות גליל הדפסה ללא נייר, במקום להשתמש בתתי-השלבים הבאים, השתמש אך ורק בצד הדביק של פיסת מדיה ללא נייר מגן כדי להרים בעדינות את החלקיקים מגליל ההדפסה. שטיפה או שפשוף של גליל הדפסה ללא נייר בעזרת תמיסת ניקוי עלולים לגרום נזק לפני השטח של הגליל.
  1. נקה מהמרכז כלפי חוץ. השלך את המטוש או המטלית המשומשים.
  2. חזור על התהליך עד שכל משטח הגליל נוקה.
  3. אם קיימת הצטברות רבה של חומרי דבק או חסימת מדבקות, חזור על הפעולה באמצעות מטוש חדש, כדי לסלק מזהמים שנותרו. (חומרי דבק ושמנים, לדוגמה, ניתנים לדילול על-ידי הניקוי הראשוני, אך הם לא יוסרו כליל.)
 7. ודא שהמסבים וגלגלי ההנעה נמצאים על ציר גליל ההדפסה.
 8. ישר את גליל ההדפסה ביחס לגלגל השיניים בצד שמאל והורד אותו אל המסגרת התחתונה של המדפסת.
 9. סובב את לשוניות שחרור התפס של תושבת גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר הצד האחורי של המדפסת ולחץ אותן למקומן.
 10. הנח למדפסת להתייבש למשך דקה אחת לפני סגירת דלת המנפק ומכסה המדיה, לפני טעינת המדבקות.