החלפת ראש ההדפסה
החלפת ראש ההדפסה

החלפת ראש ההדפסה

עיין בשלבים הבאים להסרה/להתקנה של ראש ההדפסה לפני שתמשיך בהחלפת ראש ההדפסה.
הכן את אזור העבודה על-ידי הגנה מפני פריקת חשמל סטטי. אזור העבודה שלך חייב להיות בטוח מבחינת חשמל סטטי. עליך להשתמש במשטח ריפוד מוליך ומוארק כהלכה כדי להניח עליו את המדפסת ולהשתמש ברצועת פרק כף יד מוליכה, כדי להגן על עצמך.
נתק את המדפסת מספק הכוח ואפשר למדפסת להתקרר כדי למנוע פציעות או נזק למעגלי המדפסת.