החלפת ראש ההדפסה – מדפסת עם גליל סרט בהדפסה בהעברה תרמית מדגם ZD421/ZD621
החלפת ראש ההדפסה – מדפסת עם גליל סרט בהדפסה בהעברה תרמית מדגם ZD421/ZD621

החלפת ראש ההדפסה – מדפסת עם גליל סרט בהדפסה בהעברה תרמית מדגם ZD421/ZD621

 1. השתמש בשלבים הבאים כדי להסיר את ראש ההדפסה:
  1. כבה את המדפסת ופתח אותה.
   ‎1‎
   ראש הדפסה
  2. דחף את תפס השחרור של ראש ההדפסה לעבר ראש ההדפסה (מוצג בירוק לצורך הבלטה באיור שלהלן).
   צד ימין של ראש ההדפסה משתחרר כלפי מטה והלאה מזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
  3. הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת. משוך אותו מעט לצד ימין כדי לשחרר את הצד השמאלי של ראש ההדפסה. משוך את ראש ההדפסה מטה ושחרר אותו מגררת הסרט לצורך גישה לכבלים המחוברים שלו.
  4. משוך בעדינות אך בחוזקה את שני המחברים של קבוצת הכבלים של ראש ההדפסה מראש ההדפסה.
   ‎1‎
   מחברים
   ‎2‎
   מכלול ראש ההדפסה
 2. להחלפת ראש ההדפסה:
  1. דחף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה.
   צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
  2. דחף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה.
  3. הכנס את הלשונית המרכזית במכלול ראש ההדפסה לחריץ המרכזי בזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
  4. הכנס את הלשונית השמאלית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המשוקע בצד שמאל של זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
   ‎1‎
   חריץ
   ‎2‎
   לשונית
  5. דחף את צד ימין של ראש ההדפסה לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
  6. ודא שראש ההדפסה נע מעלה ומטה בחופשיות בעת הפעלת לחץ, ונותר במצב נעול כאשר הוא משוחרר.
  7. נקה את ראש ההדפסה. נגב שרידי שומנים של עורך (טביעות אצבע) ולכלוך מראש ההדפסה באמצעות עט חדש. נקה ממרכז ראש ההדפסה כלפי חוץ כדי להימנע מנזק לראש ההדפסה. ראה ניקוי ראש ההדפסה.
  8. טען מחדש את המדיה. חבר את כבל החשמל, הפעל את המדפסת והדפס דוח תצורה כדי להבטיח פעולה תקינה. ראה בדיקת הדפסה עם דוח תצורה.