ניקוי האפשרות Cutter (יחידת החיתוך)
ניקוי האפשרות Cutter (יחידת החיתוך)

ניקוי האפשרות Cutter (יחידת החיתוך)

זהו המשך של ניקוי נתיב המדיה לכל אחד מההתקנים האופציונליים (אם מותקן).
נקה רק את משטחי הפלסטיק של נתיב המדיה, ולא את להבי יחידת החיתוך הפנימיים או את מנגנון יחידת החיתוך. מנגנון להב יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי. אסור לנקות את הלהב. להב זה מצופה בציפוי מיוחד שמגן עליו מפני דבק ושחיקה, והוא עשוי להינזק אם הוא ינוקה.
ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול על ידי המפעיל. אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך (המסגרת), או לנסות להכניס עצמים או אצבעות לתוך מנגנון יחידת החיתוך.
שימוש בכלים, בקסמי אוזניים, בחומרים ממסים (כולל אלכוהול) וכדומה, שלא אושרו, עלול לגרום נזק ליחידת החיתוך, לקצר את משך השימוש בה או לגרום לחסימה של יחידת החיתוך.
  1. השתמש במטוש נקי או במטלית שאינה משירה סיבים שהורטבו קלות עם אלכוהול איזופרופיל 99.7% כדי לנגב את הפסים הבולטים ואת משטחי הפלסטיק של אזור כניסת המדיה בחלק הפנימי ובחריץ היציאה בחלק החיצוני של יחידת החיתוך. נקה בתוך האזורים המסומנים באיור המוצג.
  2. חזור לפי הצורך כדי להסיר כל דבק או מזהמים שנותרו ואפשר להתקן להתייבש.