עדכון קושחת המדפסת
עדכון קושחת המדפסת

עדכון קושחת המדפסת

חברת Zebra ממליצה, מעת לעת, לעדכן את המדפסת בקושחה העדכנית ביותר, כדי לקבל את התכונות, השיפורים והשדרוגים החדשים למדפסת לצורך טיפול במדיה ובתקשורת.
הורד את הקושחה מדף התמיכה המתאים עבור המדפסת שברשותך המפורט בפרק המכונה 'אודות מדריך זה'.
השתמש בתוכניות השירות להתקנה של Zebra ‏(ZSU) כדי לטעון קושחה חדשה.
 1. פתח את תוכניות השירות להתקנה של Zebra.
 2. בחר את המדפסת שלך.
 3. לחץ על
  Open Printer Tools
  (פתיחת כלי מדפסת).
  החלון Tools (כלים) נפתח.
 4. לחץ על הכרטיסייה
  Action
  (פעולה).
 5. טען מדיה במדפסת.
 6. לחץ על
  Send file
  (שליחת קובץ).
  החלק התחתון של החלון מציג שם קובץ ונתיב.
 7. לחץ על
  Browse (...)‎
  (עיון...) ובחר את קובץ הקושחה העדכני שהורדת מאתר האינטרנט של Zebra.
 8. התבונן בממשק המשתמש והמתן להשלמת עדכון הקושחה.
  אם גרסת הקושחה של הקובץ שהועבר שונה מהגרסה המותקנת במדפסת, המערכת תוריד את הקושחה אל המדפסת. נורית החיווי של הנתונים מהבהבת בירוק בעת הורדת הקושחה. לאחר מכן המדפסת מופעלת מחדש וכל נוריות החיווי מהבהבות.
  עדכון הקושחה מסתיים כאשר נורית חיווי המצב מוצגת בירוק קבוע במהלך אימות הקושחה וההתקנה. כמו כן, המדפסת מדפיסה דוח תצורה של המדפסת.