התראה: ראש הדפסה פתוח
התראה: ראש הדפסה פתוח

התראה: ראש הדפסה פתוח

המדפסת קיבלה פקודת הדפסה או חשה לחיצה על לחצן
FEED
(הזנה), אבל היא לא יכולה להמשיך. ייתכן ש(מכסה) ראש ההדפסה לא סגור (או לא סגור היטב) או שמתג מכסה-פתוח של המדפסת דורש תחזוקה.
התראת נורית חיווי המצב:
התראת הצג:
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • המכסה פתוח או שהוא לא נסגר כהלכה. סגור את המכסה/ראש ההדפסה. לחץ כלפי מטה על הפינות הקדמיות העליונות של מכסה ראש ההדפסה. אתה אמור לשמוע ולהרגיש את תפסי המכסה ננעלים במקומם, כדי שהמכסה יהיה סגור להדפסה.
  • יש לטפל במתג Head-Open (ראש הדפסה פתוח) של המדפסת. פנה לטכנאי שירות.