הבעיה: אין הדפסה על המדבקה
הבעיה: אין הדפסה על המדבקה

הבעיה: אין הדפסה על המדבקה

התמונה המודפסת לא נראית טוב.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • ייתכן שהמדיה אינה מדיה להעברה תרמית ישירה (והיא מדיה תרמית עבור מדפסות להעברה תרמית). ראה קביעת סוגי המדיה התרמית.
  • המדיה הוטענה שלא כהלכה. משטח ההדפסה של המדיה חייב לפנות כלפי מעלה, לעבר ראש ההדפסה. ראה מה נדרש כדי להדפיס וסוגים וטעינה של מדיית גליל.