הבעיה: גודל המדבקות מעוות או שמיקום תחילת אזור ההדפסה משתנה
הבעיה: גודל המדבקות מעוות או שמיקום תחילת אזור ההדפסה משתנה

הבעיה: גודל המדבקות מעוות או שמיקום תחילת אזור ההדפסה משתנה

בהמשך לבעיה זו, התמונה המודפסת עשויה לדלג בין מדבקות (רגיסטרציה שגויה).
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • המדיה נטענה באופן שגוי או חיישן המדיה הזחיח לא נקבע כהלכה. ודא שהחיישן נקבע ומוקם כהלכה בהתאם לסוג המדיה ומיקום החישה. עיין בפרטים שלהלן:
  • חיישני המדיה אינם מכוילים לאורך המדיה, למאפיינים הפיזיים או לסוג החישה (מרווח/מערך, רציף או סימון). ראה הפעלת כיול מדיה של SmartCal. אם המדפסת עדיין מדלגת על מדבקות, נסה לבצע כיול מדיה ידני. ראה Print (הדפסה) > Sensors (חיישנים) > Manual Calibration (כיול ידני).
  • גליל ההדפסה (ההנעה) מחליק או פגום. נקה או החלף את הגליל. גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
  • למדפסת יש בעיות תקשורת עקב כבלים או הגדרות תקשורת. ראה בעיות תקשורת.