הבעיה: נשלחה עבודת מדבקה, נתונים מועברים, אבל אין הדפסה
הבעיה: נשלחה עבודת מדבקה, נתונים מועברים, אבל אין הדפסה

הבעיה: נשלחה עבודת מדבקה, נתונים מועברים, אבל אין הדפסה

תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך היא לא זוהתה. הנורית DATA (נתונים) מהבהבת אך לא מתבצעת הדפסה.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
  • תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה. בדוק את תו הקידומת של הפקודה של ZPL ‏(‏COMMAND CHAR) ואת התו המפריד (DELIM./CHAR). ראה הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות.
  • נשלחים נתונים שגויים למדפסת. בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב. ודא שהן תואמות להגדרות המדפסת.
  • נשלחים נתונים שגויים למדפסת. בדוק את תבנית המדבקה. לפרטים על תכנות המדפסת, עיין במדריך התכנות של ZPL. ישנם קישורים למדריך המשתמש בדפי התמיכה של כל אחד מדגמי המדפסת המופיעים ב אודות מדריך זה.