הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה
הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה

הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה

תבנית מדבקה נשלחה למדפסת. מודפסות מספר מדבקות, אך המדפסת מדלגת, מאבדת, אינה מכוונת היטב או מעוותת את התמונה שעל המדבקה.
סיבה אפשרית ופתרונות אפשריים:
הגדרות התקשורת הטורית שגויות. בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי). ודא שהגדרות בקרת הזרימה והגדרות לחיצת יד אחרות של היציאה הטורית תואמות לאלה של המערכת המארחת.