הבעיה: תקלות מחסנית סרט שגויות
הבעיה: תקלות מחסנית סרט שגויות

הבעיה: תקלות מחסנית סרט שגויות

המדפסת מציגה אזהרת 'הסרט נגמר', אבל מותקנת מחסנית סרט. או שמופיעה שגיאת 'אימות מחסנית סרט', על אף שמותקנת מחסנית סרט מקורית של Zebra שלא עברה חידוש או שינוי.
סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים:
ייתכן שפיני המגע של חיישן מחסנית הסרט או מגעי השבב החכם של מחסנית הסרט מלוכלכים או שהשבב ניזוק. נקה את מגעי השבב החכם של מחסנית הסרט - אם הם נראים מלוכלכים או מזוהמים - בעזרת מטוש כותנה לח ספוג באלכוהול בדרגה 97.3% (המיועד לציוד רפואי). אם זה לא עוזר, נסה מחסנית אחרת.
כמו כן, נקה את פיני המגעים של חיישן מחסנית הסרט. עיין בשלבים שמסבירים כיצד לנקות את הפינים ב ניקוי נתיב המדיה – מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD421.