כלים
כלים

כלים

פרק זה מספק מגוון כלים וכלי עזר המובנים במדפסת. הם נועדו לסייע לך בהתקנה, בהגדרת התצורה ובאיתור השגיאות (מדפסת ותכנות פקודות).