כוונון רוחב הדפסה ידני
כוונון רוחב הדפסה ידני

כוונון רוחב הדפסה ידני

באפשרותך לכוונן ידנית את רוחב ההדפסה עבור המדפסת שלך בהתאם לצורכי ההדפסה.
העבר את המדפסת למצב 'מתקדם'. ראה הפעלת מצב 'מתקדם'. לאחר מכן לחץ על
PAUSE
(השהיה) () בזמן שנורית החיווי של ההשהיה () מאירה בצהוב.
המדפסת מדפיסה ריבוע בגודל 16 מ"מ (0.63 אינץ'), משתהה לרגע, מדפיסה ריבוע קצת יותר גדול, משתהה שוב וכן הלאה.
כשתראה שהמדפסת מדפיסה ריבוע שתואם לרוחב המדיה שלך, לחץ על
FEED
(הזנה) () כדי לבחור את רוחב ההדפסה הזה ולהחזיר את המדפסת למצב 'מוכן' להדפסה.
כדי לחזור להגדרת רוחב ההדפסה המרבי, אפשר למדפסת להמשיך עד שתגיע לרוחב זה מבלי ללחוץ על הלחצן
FEED
(הזנה) ().