כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה
כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה

כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה

כדי ליזום כוונון ידני של רמת שחור בהדפסה, לחץ על
PAUSE
(השהיה) () בזמן שנורית חיווי הנתונים () מאירה בצהוב.
המדפסת מדפיסה תבנית בדיקה המציגה את רמת השחור הנוכחית ומספר תבניות ברקוד, ומשתהה לרגע. היא חוזרת על התבנית עם רמת השחור הבאה והבאה אחריה.
לאחר שהמדפסת מסיימת להדפיס תבנית עם קווים שחורים מלאים ושווים שמתאימים לדרישות משימת ההדפסה, לחץ על
FEED
(הזנה) () כדי לקבוע את רמת השחור לערך הזה ולהחזיר את המדפסת למצב 'מוכן'.