דוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS
דוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS

דוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS

פרק זה כולל מידע על אופן השימוש ביציאת USB מארח של המדפסת עם המאפיינים והיישומים של Link-OS. נסה את המשימות הללו לדוגמה לפי הרצף שמופיע, על מנת להעמיק בהבנת השימוש ביצירת מארח ה-USB.