תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן הבזק מסוג USB ואליו
תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן הבזק מסוג USB ואליו

תרגיל 3: העתקת קבצים מכונן הבזק מסוג USB ואליו

האפשרות Copy USB File (העתקת קובץ USB) מאפשרת לך להעתיק קבצים מהתקן USB בעל נפח אחסון גבוה לכונן E:‎ זיכרון ההבזק של המדפסת.
 1. העתק את הקבצים המפורטים מטה לספריית הבסיס של כונן ההבזק מסוג USB. (אין לאחסן את הקבצים בתיקיית משנה.)
  • קובץ 7:
   KEYBOARDINPUT.ZPL
  • קובץ 8:
   SMARTDEVINPUT.ZPL
 2. הכנס את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח USB בחזית המדפסת.
 3. בתצוגת המדפסת, גע ב-
  Menu
  (תפריט) במסך הבית של המדפסת.
 4. גע ב-
  Menu(תפריט)
  Storage(אחסון)
  USB
  :(העתק:):Copy Files to Printer(קבצים למדפסת)
  .
  המדפסת מפרטת את הקבצים הזמינים.
 5. גע בתיבה לצד הקבצים שברצונך להעתיק. ניתן גם
  Select All
  (לבחור הכל).
 6. גע בסימן הביקורת כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
 7. הוצא את כונן ההבזק מסוג USB מיציאת מארח ה-USB.
  המדפסת מאחסנת את הקובץ בזיכרון בכונן
  E:
  .
 8. כעת תוכל להעתיק קבצים מהמדפסת לכונן הבזק USB באמצעות
  Menu (תפריט)
  Storage (אחסון)
  USB
  (העתק:)Copy:‎ Files to USB(קבצים ל-USB)
  .
האפשרות
Select All
(בחר הכול) זמינה כדי להעתיק את כל הקבצים המאוחסנים מהמדפסת לכונן ההבזק מסוג USB. כל קובץ עם הסיומת
.ZPL
שמועתק לכונן ה-USB יעבור עיבוד כך שהתוכן שלו יישלח למדפסת לביצוע רגיל.