מארח USB
מארח USB

מארח USB

יציאת מארח ה-USB מאפשרת לך לחבר למדפסת התקני USB, כגון מקלדת, סורק או כונן הבזק (זיכרון) מסוג USB.
להלן השימושים של מארח ה-USB:
  • עדכוני קושחה
  • העברה וניהול של קבצים
  • יציאה להתקני הזנת נתונים דרך USB במתח נמוך (מקלדות, יחידות שקילה, סורקים והתקני wedge אחרים).
‎1‎
יציאת מארח USB
יש לאתחל את כונן ההבזק מסוג USB באמצעות מערכת הקבצים FAT. שמות הקבצים יכולים להכיל 1 עד 16 תווים אלפאנומריים (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...) בלבד. השתמש אך ורק בתווי ASCII. אין לכלול בשמות הקבצים תווים משפות אסייתיות, אותיות קיריליות או תווים בעלי סימני הטעמה (אקסנטים). ייתכן שפונקציות מסוימות לא יפעלו כהלכה אם שם קובץ מכיל תווי מקף תחתון. השתמש במקום זאת בנקודות.