הפעלת אשף התקנת המדפסת
הפעלת אשף התקנת המדפסת

הפעלת אשף התקנת המדפסת

 1. במסך האחרון של מתקין מנהל ההתקן, השאר את האפשרות
  Run the Printer Installation Wizard
  (הפעל את אשף התקנת המדפסת) מסומנת ואז לחץ על
  Finish
  (סיום).
  אשף מנהל ההתקן של המדפסת יוצג.
 2. לחץ על
  Next
  (הבא).
 3. לחץ על
  Install Printer Driver
  (התקנת מנהל ההתקן של המדפסת).
  הסכם הרישיון מוצג.
 4. קרא ואשר את תנאי הסכם הרישיון, ולאחר מכן לחץ על
  Next
  (הבא).
 5. בחר את אפשרות התקשורת שברצונך להגדיר עבור המדפסת:
  • יציאת רשת: להתקנת מדפסות עם חיבור Ethernet ‏(LAN) או רשת אלחוטית (Wi-Fi). המתן שמנהל ההתקן יסרוק את הרשת המקומית כדי לאתר התקנים, ופעל בהתאם להנחיות.
  • יציאת USB: להתקנת מדפסות המחוברות בכבל USB. חבר את המדפסת למחשב. אם המדפסת כבר מחוברת ודולקת, ייתכן שתצטרך להוציא את כבל ה-USB ולהתקינה שוב. מנהל ההתקן יחפש אוטומטית את הדגם של המדפסת המחוברת.
  • יציאת Bluetooth: להתקנת מדפסות עם חיבור Bluetooth.
  • אחר: להתקנה עם סוג כבל אחר, למשל טורי (COM). לא נדרשת הגדרת תצורה נוספת.
 6. אם תקבל הנחיה לכך, בחר את דגם המדפסת והרזולוציה.
  הדגם והרזולוציה רשומים על מדבקת התצורה של המדפסת. לקבלת הוראות בנוגע להדפסת מדבקה, ראה הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול).