בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת
בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת

בדיקת הדפסה עם מדפסת בחיבור Ethernet המחוברת לרשת

באפשרותך לבצע בדיקת הדפסה במדפסת עם חיבור Ethernet‏ (LAN או WLAN) באחת משתי הדרכים: השתמש בפקודת MS-DOS מתוך שורת הפקודה, או בחר באפשרות
Run
(הפעל) בתפריט
Start
(התחל) של Windows.
 1. צור קובץ טקסט עם מחרוזת ASCII זו:
  ~WC
 2. שמור את הקובץ בשם שרירותי, כגון
  TEST.ZPL
  .
 3. אתר את כתובת IP בדוח התצורה של המדפסת – תדפיס מצב הרשת.
 4. בהתקן מרכזי שמחובר לאותה רשת LAN או WAN שאליה מחוברת המדפסת, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הכתובת של חלון דפדפן האינטרנט והקש
  Enter
  :
  ftp x.x.x.x
  (כאשר
  x.x.x.x
  היא כתובת ה-IP של המדפסת).
  עבור כתובת ה-IP‏
  123.45.67.01
  , עליך להזין
  ftp 123.45.67.01
 5. הקלד את המילה
  put
  ואחריה את שם הקובץ, לאחר מכן לחץ על
  Enter
  .
  לבדיקת הדפסה באמצעות הקובץ
  TEST.ZPL
  , השתמש בפקודה
  put TEST.ZPL
  .
המדפסת מדפיסה דוח תצורה של המדפסת.