בדיקת הדפסה באמצעות התפריט Windows Printer and Faxes (מדפסות ופקסים של Windows)
בדיקת הדפסה באמצעות התפריט Windows Printer and Faxes (מדפסות ופקסים של Windows)

בדיקת הדפסה באמצעות התפריט Windows Printer and Faxes (מדפסות ופקסים של Windows)

 1. ב-Windows, לחץ על לחצן התפריט
  Start
  (התחל) או על
  Control Panel
  (לוח הבקרה) כדי לגשת לתפריט Printers and Faxes (מדפסות ופקסים), ולאחר מכן פתח את התפריט.
 2. בחר את סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת, ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לפתוח את התפריט
  Properties
  (מאפיינים) של המדפסת.
 3. בחלון הכרטיסייה General (כללי) של המדפסת, לחץ על
  Print Test Page
  (הדפס עמוד בדיקה).
המדפסת מדפיסה עמוד בדיקה של Windows.