בדיקת הדפסה באמצעות תוכניות השירות להתקנה של Zebra
בדיקת הדפסה באמצעות תוכניות השירות להתקנה של Zebra

בדיקת הדפסה באמצעות תוכניות השירות להתקנה של Zebra

 1. פתח את תוכניות השירות להתקנה של Zebra.
 2. לחץ על סמל המדפסת שהותקנה לאחרונה כדי לבחור את המדפסת.
 3. לחץ על
  Open Printer Tools
  (פתיחת כלי מדפסת).
 4. גש לכרטיסייה Print (הדפסה), לחץ על
  Print configuration label
  (הדפסת מדבקת תצורה), ולאחר מכן לחץ על
  Send
  (שליחה).
המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה. אם לא, ודא שהמדפסת הוגדרה בהתאם להנחיות המופיעות במדריך והשתמש במידע בפרק 'פתרון בעיות' כדי לפתור בעיות, אם ישנן.