בדיקת הדפסה בעזרת קובץ פקודת ZPL שהועתק עבור מערכות הפעלה שאינן Windows
בדיקת הדפסה בעזרת קובץ פקודת ZPL שהועתק עבור מערכות הפעלה שאינן Windows

בדיקת הדפסה בעזרת קובץ פקודת ZPL שהועתק עבור מערכות הפעלה שאינן Windows

 1. צור קובץ טקסט עם מחרוזת ASCII זו:
  ~WC
 2. שמור את הקובץ בשם שרירותי, כגון
  TEST.ZPL
  .
 3. העתק את הקובץ אל המדפסת. עבור DOS, שליחת קובץ זה למדפסת המחוברת ליציאה הטורית של המערכת תהיה פשוטה כמו השימוש בפקודה הזו במדפסת מהתקן ראשי:
  COPY TEST.ZPL COM1
  ממשקי חיבור ממשק ומערכות הפעלה אחרים יצריכו מחרוזות פקודה שונות. עיין בתיעוד מערכת ההפעלה לקבלת הוראות מפורטות כיצד להעתיק לממשק המדפסת המתאים לביצוע בדיקה זו.