הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)
הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין Windows (סקירה כללית של התהליך)

השתמש בסקירה זו כדי להבין כיצד להגדיר את המדפסת שלך באמצעות מערכות ההפעלה הנפוצות ביותר (הנתמכות) של Windows וחיבור מקומי (קווי).
תוכל להגדיר את המדפסת גם באמצעות Wi-Fi או Bluetooth שהותקנו על-ידי היצרן, כמתואר בפרק הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi ובפרק הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth.
 1. הורד את תוכניות השירות להתקנה של Zebra ‏(ZSU) מאחד מדפי המידע של המדפסת המפורטים בפרק אודות מדריך זה.
 2. ודא שהמדפסת כבויה.
 3. הפעל את תוכניות השירות להתקנה של Zebra ‏(ZSU) מתוך ספריית ההורדות שלך.
 4. לחץ על
  Install New Printer
  (התקנת מדפסת חדשה) והפעל את אשף ההתקנה.
 5. לחץ על
  Install Printer
  (התקנת מדפסת), ולאחר מכן בחר את מספר הדגם של המדפסת מתוך רשימת המדפסות של Zebra.
 6. בחר את יציאת ה-USB המתאימה והתחבר למחשב.
  באפשרותך להשתמש בממשק ה-USB לצורך התקנה מונחית-אשף בהתקנים מרושתים או בהתקני Bluetooth Classic (4.0).
 7. הפעל את המדפסת כאשר אשף ההתקנה ינחה אותך לעשות זאת.
 8. השתמש באשף כדי להגדיר את התצורה של תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שנבחר.
 9. בצע בדיקת הדפסה כדי לוודא שהמדפסת הוגדרה כהלכה. גלה כיצד להדפיס הדפסת בדיקה בלאחר חיבור המדפסת.
אם לא התקנת את מנהלי ההתקן של המדפסת לפני שהתחברת למדפסת והדלקת אותה, ראה מה לעשות אם שכחת להתקין תחילה את מנהלי ההתקן של המדפסת.