שליחת קובץ Script של תצורת ZPL למדפסת
שליחת קובץ Script של תצורת ZPL למדפסת

שליחת קובץ Script של תצורת ZPL למדפסת

השלם את הגדרת שרת ה-Wi-Fi של המדפסת על-ידי שליחת קובץ Script של ZPL למדפסת דרך היציאה שבחרת בקביעת תצורת המדפסת באמצעות ZebraNet Bridge’s Connectivity Wizard (אשף הקישוריות של ZebraNet Bridge). אולי תרצה לשמור את קובץ ה-Script של ה-ZPL ולהשתמש בו כדי לשחזר את תצורת הרשת של המדפסת, למקרה שיתבצע בעתיד איפוס של המדפסת לברירות המחדל של היצרן. שמירת קובץ ה-Script גם תאפשר לך להגדיר במהירות מספר מדפסות, אם הן צריכות את אותן הגדרות.
 1. ודא שהמדפסת מחוברת למחשב באמצעות חיבור קווי ליציאת USB.
 2. אם המדפסת כבויה, הדלק אותה.
 3. בחלון Connectivity Wizard: Review and Send ZPL for Wireless (אשף הקישוריות: סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוט), לחץ על
  Finish
  (סיום).
  המחשב ישלח את קובץ ה-Script של ZPL למדפסת דרך יציאת הממשק. המסך Wireless Setup Wizard (אשף הגדרות אלחוט) ייסגר.
 4. כבה את המדפסת ואז הדלק אותה שוב.
 5. שים לב למצב התקשורת האלחוטית בנוריות החיווי של המדפסת כדי לוודא שבמדפסת הוגדרה קישוריות אלחוטית.
 6. בשלב זה תוכל לשמור את קובץ ה-Script של ZPL לשימוש מאוחר יותר עם מדפסת זו, ולהגדיר מדפסות אחרות שאולי יצטרכו את אותן הגדרות רשת. כדי לשמור את קובץ ה-Script:
  1. בחלון Review and Send ZPL for Wireless (סקור ושלח את ZPL למדפסת אלחוטית), סמן את קובץ ה-Script, לחץ לחיצה ימנית ובחר
   Copy
   (העתק).
  2. פתח עורך טקסט, כגון Notepad (פנקס רשימות), והדבק את קובץ ה-Script ביישום.
  3. שמור את קובץ ה-Script.
  4. חזור לאשף הקישוריות, שם תוכל ללחוץ על
   Cancel
   (ביטול) כדי לצאת מהאשף מבלי לשלוח את קובץ ה-Script למדפסת בשלב זה.
  כדי להגדיר את התצורה של אותה מדפסת פעם נוספת (במקרה שהיא אופסה לברירות המחדל של היצרן) או להגדיר במדפסות אחרות את אותן ההגדרות, שלח את קובץ ה-Script של ZPL למדפסת דרך החיבור שבחרת, כפי שתואר בשלבים הקודמים בנוהל זה.