הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות
הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות

הפניה מקושרת בין הגדרות תצורה ופקודות

דוח התצורה של המדפסת מספק רשימה של רוב הגדרות התצורה שניתן לקבוע באמצעות פקודת ZPL.
השתמש בדוח התצורה של המדפסת כדי להבין אילו הגדרות משפיעות על אופני הפעולה של המדפסת ולהכיר את רוב הגדרות התצורה שניתן להגדיר באמצעות פקודות ZPL או SGD.
כמה מערכי החיישן באמצע הדוח משמשים בעיקר למטרות שירות.
המדבקה שמופיעה היא מדבקה לדוגמה. המדבקה של דגם המדפסת שברשותך עשויה להיות שונה.
הפניה מקושרת להסברים על דוח תצורה ופקודות ב-ZPL
פקודה
שם הרשימה
ברירת מחדל (או תיאור)
^SD
DARKNESS (רמת שחור)
10.0
DARKNESS SWITCH (מתג ערך שחור)
LOW (נמוך - ברירת מחדל), MEDIUM (בינוני) או HIGH (גבוה)
^PR
PRINT SPEED (מהירות הדפסה)
  • 152 מ"מ/שנ' (‎6 ips) (מקס'): ‎203 dpi‏
  • 102 מ"מ/שנ' / ‎4 IPS (מקס'): ‎300 dpi
^TA
TEAR OFF (תלישה)
‎+000
^MN
MEDIA TYPE (סוג המדיה)
GAP/NOTCH (מרווח/חריץ)
SENSOR SELECT (בחירת חיישן)
AUTO‏ (
^MNA
- זיהוי אוטומטי)
^MT
PRINT METHOD (שיטת הדפסה)
THERMAL-TRANS (העברה תרמית) או DIRECT-THERMAL (הדפסה תרמית ישירה)
^PW
PRINT WIDTH (רוחב הדפסה)
448 (נקודות ב-‏‎203 dpi‏‎) או 640 (נקודות ב-‏‎300 dpi)
^LL
LABEL LENGTH (אורך מדבקה)
1225 (נקודות) (מתעדכן באופן דינמי במהלך ההדפסה)
^ML
MAXIMUM LENGTH (אורך מקסימלי)
989 מ"מ (39.0 אינץ')
USB COMM.‎ (תקשורת USB)
מצב חיבור: מחובר / לא מחובר
^SCa
BAUD
9600
^SC,b
DATA BITS (סיביות נתונים)
‎8 BITS‏ (8 סיביות)
^SC,,c
PARITY (זוגיות)
NONE (ללא)
^SC,,,,e
HOST HANDSHAKE (לחיצת יד עם מארח)
AUTO (אוטומטי)
^SC,,,,,f
PROTOCOL (פרוטוקול)
NONE (ללא)
— SGD —**
COMMUNICATIONS (תקשורת)
NORMAL MODE (מצב רגיל)
SER COMM.‎ (תקשורת טורית)‎ MODE (מצב)
AUTO (default) (אוטומטי - ברירת מחדל)
^CT / ~CT
CONTROL CHAR (תו בקרה)
‎<~> 7EH
^CC / ~CC
COMMAND CHAR (תו פקודה)
‎<^> 5EH
^CD / ~CD
DELIM./CHAR (מפריד/תו)
‎<,> 2CH
^SZ
ZPL MODE (מצב ZPL)
ZPL II
— SGD —
COMMAND OVERRIDE (עקיפת פקודה)
אינה נתמכת עם פקודת ZPL. נעשה שימוש בפקודת Set-Get-Do ('הגדרה-קבלה-ביצוע') המתוארת במדריך של ZPL. (עיין ב-
device.command_override.xxxxx
במדריך התכנות של ZPL.)
INACTIVE (לא פעיל)
^MFa
MEDIA POWER UP (מדיה בהפעלה)
NO MOTION (ללא תנועה)
^MF,b
HEAD CLOSE (סגירת ראש הדפסה)
FEED (הזנה)
~JS
BACKFEED (הזנה לאחור)
DEFAULT (ברירת מחדל)
^LT
LABEL TOP (תחילת מדבקה)
‎+000
^^LS
LEFT POSITION (מיקום שמאלי)
‎+0000
~JD / ~JE
HEXDUMP
לא (
~JE
)
REPRINT MODE (מצב הדפסה מחדש)
DISABLED (מושבת)
מנקודה זו בדוח תצורת המדפסת, מופיעים הגדרות חיישנים וערכים המשמשים לפתרון בעיות בפעולות חיישן ומדיה. אלה לרוב משמשים את צוות התמיכה הטכנית של Zebra לאבחון בעיות במדפסת.
הגדרות התצורה המופיעות כאן מוצגות בדוח תצורת המדפסת אחרי ערך החיישן TAKE LABEL (הוצאת מדבקה). רשימה זו כוללת פקודות אשר:
  • משמשות ליצירת פרטי מצב, או
  • קשורות למאפייני המדפסת שההגדרות שלה משתנות לעתים רחוקות מברירות המחדל שלה.
הפניה מקושרת להסברים על דוח תצורה ופקודות ב-ZPL
פקודה
שם הרשימה
תיאור
^MP
MODES ENABLED (מצבים מופעלים)
ברירת מחדל: CWF (ראה את הפקודה
^MP
)
MODES DISABLED (מצבים מושבתים)
(לא מוגדרת ברירת מחדל)
^JM
RESOLUTION (רזולוציה)
ברירת מחדל: 448 8/מ"מ (‎203 dpi);‏ 640 8/מ"מ (‎300 dpi)
FIRMWARE (קושחה)
מוצגת גרסת הקושחה של ZPL
XML SCHEMA (סכמת XML)
1.3
HARDWARE ID (מזהה חומרה)
מוצגת גרסת בלוק האתחול של הקושחה
LINK-OS VERSION (גרסת LINK-OS)
CONFIGURATION (תצורה)
CUSTOMIZED (מותאם אישית - לאחר שימוש ראשון)
RAM
‎2104k........‎ R:‎
ONBOARD FLASH (זיכרון הבזק בלוח)
6144k.........E:‎
^MU
FORMAT CONVERT (המרת תבנית)
NONE (ללא)
RTC DATE (תאריך RTC)
יוצג התאריך
RTC TIME (שעת RTC)
תוצג השעה
^JI / ~JI
ZBI
DISABLED (מושבת - נדרש מפתח להפעלה)
ZBI VERSION (גרסת ZBI)
2.1 (מוצג אם מותקנת)
ZBI STATUS (מצב ZBI)
READY (מוכן)
^JH
^MA
~RO
LAST CLEANED (ניקוי אחרון)
X,XXX IN
HEAD USAGE (שימוש בראש הדפסה)
X,XXX IN
TOTAL USAGE (שימוש כולל)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
NONRESET CNTR0 (1, 2)‎‏ (CMTR0 לא מתאפס)
X,XXX IN
RESET CNTR1 (איפוס CNTR1)
X,XXX IN
RESET CNTR2 (איפוס CNTR2)
X,XXX IN
SLOT1 (חריץ 1)
ריק / טורי / קווי
MASS STORAGE COUNT (ספירת אחסון מסיבי)
‎0‎
HID COUNT (ספירת התקני HID)
‎0‎
USB HOST LOCK OUT (נעילת מארח של USB)
מופעל / כבוי
SERIAL NUMBER (מספר סידורי)
XXXXXXXXXXX
^JH
EARLY WARNING (אזהרה מקדימה)
MAINT.‎ OFF (תחזוקה כבויה)
המדפסת יכולה להגדיר פקודה או קבוצת פקודות בנקודת זמן אחת עבור כל הקבלות או המדבקות שיודפסו אחרי אותה נקודת זמן. הגדרות אלו נשארות בתוקף עד אשר:
  • הן מוחלפות על ידי פקודות עוקבות
  • המדפסת עוברת איפוס, או
  • שחזרת את המדפסת לברירות המחדל של היצרן.