ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים
ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

ניהול זיכרון המדפסת ודוחות מצב קשורים

למדפסת יש משאבי זיכרון ואחסון שונים עבור בנייה והדפסה.
כדי לעזור לך לנהל את משאבי המדפסת, המדפסת תומכת במגוון פקודות תבנית. ניתן להשתמש בפקודות הבאות כדי לנהל זיכרון, להעביר אובייקטים (בין אזורי הזיכרון לקובצי הייבוא/ייצוא), לתת שמות לאובייקטים, לבדוק את פונקציות המדפסת וליצור דוחות מצב של פעולת המדפסת. הן דומות מאוד לפקודות DOS הישנות, כגון DIR (רשימת תוכן תיקייה) ו-DEL (מחיקת קבצים). הדוחות הנפוצים ביותר הם גם חלק מתוכנית השירות להתקנה של Zebra ומנהל ההתקן ZebraDesigner Windows.
מומלץ לעבד פקודה יחידה בסוג זה של תבנית (טופס). ניתן להשתמש מחדש בקלות בפקודה יחידה ככלי תחזוקה ופיתוח.
ניהול מדפסת ומבנה תוכנית תבנית
פקודה
תיאור
^XA
פקודת Start Format (התחלת תבנית)
הצב את הפקודות שלך כאן
השתמש בפקודה יחידה כדי לנהל את המדפסת, לבדוק פונקציות ודוחות.
^XZ
פקודת End Format‏ (סיום תבנית)
פקודות רבות המעבירות אובייקטים, מנהלות זיכרון ומפיקות דוח על הזיכרון הן פקודות Control (בקרה) (
~
). הן לא צריכות להיות בתוך תבנית (טופס). הן יעובדו באופן אוטומטי לאחר קבלה במדפסת בין שבתבנית (טופס) ובין שלא.