Sensör Profili
Sensör Profili

Sensör Profili

Yazıcı etiketler arasındaki boşlukları doğru algılamıyorsa veya etiket üzerinde önceden yazdırılmış alanları yanlış bir şekilde boşluklar olarak tanımlıyorsa veya şeridi algılamıyorsa tanılama için sensör profil resmini (genellikte birden çok etiketi yazdıran) kullanın.
Yazıcı hazır durumdayken bu yöntemlerden birini kullanarak sensör profilini yazdırın:
 • Yazıcı düğmelerini kullanarak - Yazıcıyı KAPATIN. Ardından
  FEED
  (BESLE) ve
  CANCEL
  (İPTAL) düğmelerini aynı anda basılı tutarken yazıcıyı AÇIN. Status (Durum) göstergesi yanan tek gösterge olana dek bu düğmelere basmaya devam edin.
 • ZPL'yi Kullanma — Yazıcıya bir
  ~JG
  komutu gönderin. Bu komutla ilgili daha fazla bilgi edinmek için ZPL Programlama Kılavuzu'na göz atın. Kılavuzu zebra.com/manuals adresinden indirebilirsiniz.
Sonuçlarınızı, İletişim Tanılama Testi Çalıştırma bölümünde gösterilen örneklerle karşılaştırın. Sensör hassasiyetinin ayarlanması gerekiyorsa yazıcıyı kalibre edin. Bkz. Manuel Medya Kalibrasyonu.
Sensör Profili (Boşluk Medyası)
Sensör Profili (Siyah İşaretli, Etiket Medyası)
1
MEDIA (MEDYA) (medya sensörü okuma satırını ifade eder)
2
WEB (medya sensörü eşik ayarları satırını ifade eder)
3
OUT (YOK) (medya sonu eşiği satırını ifade eder)
4
Yukarı yönlü çıkışlar (etiketler arasındaki boşlukları ("web") ifade eder)
5
Çıkışlar arasındaki satırlar (etiketlerin nerede bulunduğunu gösterir)
Sensör profili çıktısını bir medya formunun (ör. etiket) uzunluğuyla karşılaştırın. Çıkışların arasındaki mesafe, medya üzerindeki boşlukların arasındaki mesafeyle aynı olmalıdır.
Boşluk mesafeleri aynı değilse yazıcı, boşlukların nereye yerleştirildiğini belirlemekte zorlanıyor olabilir. Yazıcıyı yüklü medyaya kalibre etmeyi deneyin.