Seri Portu Arabirimi
Seri Portu Arabirimi

Seri Portu Arabirimi

Yazıcınız, 9-Pim RS-232 arabirimi için Zebra Otomatik Algılamalı DTE ve DCE kullanır.
Bu arabirimin pimleri aşağıdaki gibidir:
Pim
DTE
DCE
Açıklama (DTE)
1
5 V
Kullanılmaz
2
RXD
TXD
Yazıcıya RXD (veri alma) girdisi.
3
TXD
RXD
Yazıcıdan TXD (veri aktarma) çıktısı.
4
DTR
DSR
Yazıcıdan DTR (veri terminali hazır) çıktısı - Ana bilgisayarın ne zaman veri gönderebileceğini kontrol eder.
5
GND
GND
Devre şasesi.
6
DSR
DTR
Yazıcıya DSR (veri kümesi hazır) girdisi.
7
RTS
CTS
Yazıcıdan RTS (gönderme talebi) çıktısı: Yazıcı açıkken her zaman ACTIVE (ETKİN) konumda.
8
CTS
RTS
CTS (göndermeye uygun) - Yazıcı tarafından kullanılmaz.
9
5 V
0,75 A'da +5 V - FET Devre akımı sınırlıdır.
Seri portundan, USB portundan veya her ikisinden geçen mevcut maksimum akım toplam 0,75 Amper değerini aşmaz.
XON/XOFF uyuşması yazıcı sürücüsünde seçildiğinde, veri akışı ASCII kontrol kodları DC1 (XON) ve DC3 (XOFF) tarafından kontrol edilir. DTR kontrol ucunun etkisi olmaz.

DTE Cihazlarına Ara Bağlantı

Yazıcı, bir veri terminali ekipmanı (DTE) olarak yapılandırılmıştır. Yazıcıyı bir PC'nin seri portu gibi diğer DTE cihazlarına bağlamak için bir RS-232 null modem (çapraz geçişli) kablosu kullanın. Table 1 gerekli kablo bağlantılarını gösterir.
Yazıcıyı DTE Cihazına Bağlama
DB-25S Konektörünü DTE Cihazına (PC)
DB-9P Konektörünü Yazıcıya
DB-9S Konektörünü DTE Cihazına (PC)
DB-9P Konektörünü Yazıcıya

DCE Cihazlarına Ara Bağlantı

Yazıcı, RS-232 arabirimi kullanarak modem gibi bir veri iletişim ekipmanına (DCE) bağlandığında, standart RS-232 (kesintisiz) bir arabirim kablosu kullanmanız gerekir. Aşağıdaki şekilde bu kablo için gereken bağlantılar gösterilmektedir.
Yazıcıyı DCE Cihazına Bağlama
DB-25S Konektörünü DCE Cihazına
DB-9P Konektörünü Yazıcıya
DB-9S Konektörünü DCE Cihazına
DB-9P Konektörünü Yazıcıya