Medya Yolunu Temizleme – ZD421 Termal Aktarım Şerit Kartuş Yazıcılarının Üst Yarısı
Medya Yolunu Temizleme – ZD421 Termal Aktarım Şerit Kartuş Yazıcılarının Üst Yarısı

Medya Yolunu Temizleme – ZD421 Termal Aktarım Şerit Kartuş Yazıcılarının Üst Yarısı

  1. Şerit sürücü taşıyıcısını serbest bırakmak için iki serbest bırakma kolunu çekin. Yazıcı kafasına erişme ile ilgili talimatlar için bkz. ZD421 Şerit Kartuş Yazıcının Yazıcı Kafasına Erişme.
  2. Yazıcı kafası aktüatör kolu ve şerit sürücü taşıyıcısı altındaki alanları (şekilde mavi ile gösterilen) silin.
    1
    Sensör (TEMİZLEMEYİN)
  3. Yazıcı kafası aktüatör kolunu serbest bırakın ve sonrasında şerit sürücü taşıyıcısını yazıcı aktüatör koluna itin.
    Serbest bırakma kolları, şerit sürücü taşıyıcısını üst kapağa ve yazıcı kafası aktüatör koluna tekrar bağlayarak yerine oturur.