Durum – Bluetooth Düşük Enerji Seçeneği
Durum – Bluetooth Düşük Enerji Seçeneği

Durum – Bluetooth Düşük Enerji Seçeneği

Bu tabloda Bluetooth durum göstergeleri ve bunların anlamları açıklanmaktadır.
Bluetooth Düşük Enerji Durumu Göstergeleri
Durum
Açıklama
Bluetooth LE Eşleştirilmiş
Bluetooth Düşük Enerji eşleştirildi.
Bluetooth LE Eşleştirilemedi
Bluetooth Düşük Enerji eşleştirilemedi.