Durum – Tipik Çalışma Koşulları
Durum – Tipik Çalışma Koşulları

Durum – Tipik Çalışma Koşulları

Bu tabloda, yazıcının tipik çalışma koşulları altındaki durumları açıklanmaktadır.
Tipik Çalışma Koşulları Durum Göstergeleri
Durum
Açıklama
Printer Ready (Yazıcı Hazır)
Yazıcı açık ve yazdırmaya hazırdır.
Pause (Duraklat)
Yazıcı duraklatılmış. Yazdırma işlemlerine devam etmek için
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesine tekrar basın.
Media Out (Medya Sonu)
Yazıcıda medya bitmiştir (etiketler, fişler, biletler vb.).
Yazıcı, kullanıcının müdahalesi olmadan çalışmaya devam edemez.
Şerit Sonu
Yazıcı, şerit rulosunun sonunu (şerit rulolarının yansıtıcı ucu) veya Şerit Kartuş yazıcısı kullanılıyorsa eksik şerit kartuşu algıladı.
Alternatif olarak, bir Şerit Kartuş yazıcısı Termal Aktarım modunda yazdırmaya ayarlanmışsa yazıcının yazdırmaya devam edebilmesi için şerit kartuşu değiştirilmelidir.
Ribbon Low (Şerit Düşük) (yalnızca Şerit Kartuş Yazıcıları)
Şerit Düşük koşulu için varsayılan değer kalan şeridin %10'udur.
Durum göstergesi sürekli olarak sarı renkte yanarken Medya göstergesi kırmızı ve sarı renkte yanıp söner.
Ribbon In (Şerit İçeride) (Yalnızca Şerit Kartuş Yazıcıları)
Termal Aktarım yazıcı, Doğrudan Termal Modda yazdıracak şekilde ayarlanmış ve takılı bir şerit kartuşu var.
Doğrudan Termal modda yazdırmaya devam etmek için şerit kartuşunu çıkarın.
Transferring Data (Veri Aktarılıyor)
Veri iletişimi yürütülüyor.
Data Transfers Paused (Veri Aktarımları Duraklatıldı)
Bir veri iletişimi işlemi henüz tamamlanmamış olsa da veriler o anda aktif olarak aktarılmaz.
Out of Memory (Bellek Yetersiz)
Formatlar, grafikler ve fontlar gibi içerikleri saklamaya çalışırken bellek yetersiz.
Yazıcının aktarmaya çalıştığınız veriler için yeterli depolama alanına sahip olduğundan emin olun.
Cover Open/Printhead (PH) Open (Kapak Açık/Yazıcı Kafası (PH) Açık)
Kapak (yazıcı kafası) açıktır. Yazıcı, kullanıcının müdahalesi olmadan çalışmaya devam edemez.
Cut Error (Kesme Hatası) (Ciltleme)
Kesici bıçak çıkmış ve uygun biçimde hareket etmiyor.
Kesici, operatörün bakımını yapabileceği bir bileşen değildir. Yardım için bir servis teknisyenini arayın.
Kesici kapağını (yuva) asla ÇIKARMAYIN. Kesici mekanizması içine asla cisim ya da parmak sokmaya çalışmayın.
Cartridge Authentication Failed (Kartuş Kimlik Doğrulaması Başarısız) (yalnızca Şerit Kartuş yazıcıları)
Şerit kartuş doğrulanamıyor veya değiştirilmiş.
Yazıcınız yalnızca Orijinal Zebra Şerit Kartuşlarını destekler. Yazdırma işlemi için yenilenmiş şerit kartuşları veya Zebra markalı olmayan şerit kartuşları kullanılamaz.