Standart Arabirim Kontrolleri
Standart Arabirim Kontrolleri

Standart Arabirim Kontrolleri

Yazıcının kullanıcı arabirimi, yazıcının üst kısmında öne doğru bulunur.
Standart Arabirim Kontrolleri
Simge
Düğme
Açıklamalar
1.
POWER
(GÜÇ) düğmesi - Bu düğmeye basılması yazıcı gücünü AÇAR ve KAPATIR.
Ayrıca, düşük güçte uyku ve uyanma durumlarını başlatmak için de kullanılır.
 • Başlangıç güç AÇIK - yazıcının gösterge ışıkları birkaç saniye boyunca çeşitli kombinasyonlarda yanıp sönene kadar
  POWER
  (GÜÇ) düğmesine basın. Bu, yazıcının kendi kendine tanılama ve yapılandırma kontrolleri gerçekleştirdiğini ve isteğe bağlı bileşenleri entegre ettiğini gösterir. STATUS (DURUM) göstergesi sabit yeşil olur ve yazıcının normal yazdırma işlemleri için hazır olduğunu belirtir.
 • Energy Star (düşük güç modu) — Güç kullanımını en aza indirmek için yazıcıyı Energy Star düşük güç moduna geçirmek üzere bir kez
  POWER
  (GÜÇ) düğmesine basın ve bırakın. Yazıcının Energy Star modunda olduğunu göstermek için yanıp sönen STATUS (DURUM) Göstergesi dışında tüm göstergeler kapanır.
 • Energy Star Gecikmeli Güç KAPATMA — 
  POWER
  (GÜÇ) düğmesine basın ve 4-9 saniye boyunca basılı tutun. Bir deste yazdırma işi başlatıp yazıcıyı düşük güç tüketimli Uyku modu durumuna getirebilirsiniz (iş tamamlandıktan sonra).
 • Güç KAPATMA/Kapatma — Yazıcıyı kapatmak için
  POWER
  (GÜÇ) düğmesini 4-9 saniye basılı tutun.
 • Güç Arızası Kurtarma Modu — Bu yazıcı özelliği, yazıcıda kurulu isteğe bağlı Yazıcı Bağlantı Modüllerinden birindeki donanım jumper ayarı ile etkinleştirilir. Jumper'ı etkinleştirerek bu modu açıp kapatabilirsiniz.
  • Yazıcı, etkin bir AC güç kaynağına takıldığında güç otomatik olarak AÇIK konuma gelir.
  • Uyku Modunu ve Uyku Modu Gecikmeli Güç KAPATMA özelliklerini destekler.
  • Güç Arızası Kurtarma Modu başlatıldığında yazıcı sıfırlanır ve güç kaybında (Güç KAPATMA/Kapatma) Başlangıç Güç AÇMA dizisini çalıştırır.
Güç Arızası Kurtarma Modu YALNIZCA bir yazıcı bağlantı modülü takılı yazıcılarda kullanılabilir.
2. STATUS (DURUM) Göstergesi — Genel yazıcı sağlığı ve çalışma durumuna yönelik ana durum göstergesidir. Güç göstergesi olarak da bilinir.
 • Yeşil — Yazıcı yazdırmaya ve veri aktarımına geçmeye hazırdır.
 • Yavaşça yanıp sönen yeşil — Yazıcı uyku modundadır.
 • Kırmızı — Medya sonu, medya algılama hatası, kafa (kapak/yazıcı kafası) açık, kesme hatası veya yazıcı kafası kimlik doğrulama arızası.
 • Bal Rengi — Yazıcı Kafası aşırı sıc. (sıcaklık), yazıcı kafası eleman arızası, içerik saklanırken bellek yetersiz (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.) ve USB Ana Bilgisayar veya seri portları için arabirim güç hatası.
 • Yanıp sönen bal rengi — Yazıcı kafası düşük sıc. (sıcaklık).
 • Yanıp sönen kırmızı — Yazıcı Kafası yüksek sıc. (sıcaklık). Bu duruma, yanıp sönen kırmızı PAUSE (DURAKLAT) göstergesi eşlik eder. Yazıcının soğutulması ve yeniden başlatılması gerekiyor.
3. PAUSE (DURAKLAT) Göstergesi - Pause (Duraklat) gösterge ışığı açıkken yazıcı Pause (Duraklat) modundadır. Yazdırma ara belleği sırasındaki bir etiket (yazdırma formu) veya tüm etiketler (yazdırma formları) Pause (Duraklat) göstergesi açıkken
CANCEL
(İPTAL) düğmesi kullanılarak iptal edilebilir.
 • Bal Rengi — Yazıcı duraklatıldı. Yazdırma, etiket besleme (ileri) ve diğer etiket rutinleri, siz
  PAUSE
  (DURAKLAT) tuşuna basarak yazıcıyı Pause (Duraklat) durumundan çıkana kadar askıya alınır.
 • Yanıp sönen kırmızı — Yazıcı Kafası yüksek sıc. (sıcaklık). Yanıp sönen kırmızı STATUS (DURUM) göstergesi, yazıcının soğumasına ve yeniden başlatılmasına izin verilmesi gerektiğini belirtir.
4. DATA (VERİ) Göstergesi — Veri aktarımı faaliyetinin durumunu gösterir.
 • Kapalı — Veri aktarımı gerçekleşmemektedir.
 • Yeşil — Bir veri iletişimi bitmedi fakat veri aktif olarak iletilmemektedir.
 • Yanıp Sönen Yeşil — Veri iletişimi devam etmektedir.
 • Yanıp sönen bal rengi — İçerik (formatlar, grafikler, yazı tipleri vb.) kaydedilirken BELLEK YETERSİZDİR.
5. SUPPLIES (SARF MALZEMELERİ) Göstergesi — Yazıcıda yüklü olan medyanın durumunu gösterir (etiket, fiş, aktarım şeridi, şerit kartuşu vb.)
 • Kırmızı — Medya Sonu.
 • Yanıp sönen kırmızı — ŞERİT SONU. Termal Aktarım modunda yazdırma için geçerlidir. (Yazıcının Doğrudan Termal modda yazdırması için şerit GEREKMEZ.)
 • Yanıp sönen kırmızı ve bal rengi — Şerit Kartuş Düşük (yalnızca ZD421 Şerit Kartuş yazıcıları).
 • Yanıp sönen bal rengi — ŞERİT İÇERİDE (yalnızca ZD421 Şerit Kartuş yazıcıları). Yazıcı, yazdırmak için şeride ihtiyaç duymadığı bir mod olan Doğrudan Termal modda yazdırmaya ayarlandığında algılanır.
6. NETWORK (AĞ) Göstergesi — Ağ etkinliğini ve durumunu gösterir.
 • Bal Rengi — 10 base Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı.
 • Yeşil — 10/100 Ethernet (LAN) bağlantısı algılandı ya da Wi-Fi (WLAN) güçlü sinyali var ve bağlı.
 • Kırmızı — Bir Ethernet (LAN) veya Wi-Fi (WLAN) hatası olduğunda.
 • Yanıp sönen kırmızı — Wi-Fi (WLAN) ilişkilendirmesi sırasında.
 • Yanıp sönen bal rengi — Wi-Fi (WLAN) kimlik doğrulaması sırasında.
 • Yanıp sönen yeşil — bir Wi-Fi (WLAN) bağlantısı kurulduğunda ancak sinyal zayıf olduğunda.
7.
CANCEL
(İPTAL) Düğmesi — Yazdırma işlerini iptal eder. Sadece yazıcı Duraklatma durumundayken çalışır.
 • Yazdırmayı iptal edin — Yazdırma arabelleğinde bir sonraki formatı yazdırmayı iptal etmek için
  CANCEL
  (İPTAL) öğesine bir kez basın.
 • Tüm yazdırma işlerini iptal edin —
  CANCEL
  (İPTAL) düğmesini iki saniye basılı tutun. Yazıcı TÜM bekleyen formatları yazdırmayı iptal eder.
8.
FEED
(BESLE) (İlerlet) Düğmesi — Bir etiketi (yazdırma formu/formatı) ilerletir.
 • Bir etiket besleyin (bir etiket, fiş, bilet vb. için boş bir form veya format uzunluğu) — Yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorken
  FEED
  (BESLE) düğmesine basın ve bırakın.
 • Birden Fazla Sayıda Etiket İlerletin — Yazıcı yazdırma işlemi yapmıyorken
  FEED
  (BESLE) düğmesine basın ve basılı tutun. Yazıcı, yüklenen medyayı sonraki etiketin (format/form) başlangıç konumuna ve siz
  FEED
  (BESLE) düğmesini bırakana kadar sonraki konuma ilerletir.
 • Son etiketi yeniden yazdırın (bir SGD komutu ile etkinleştirilir:
  ezpl.reprint_mode
  ) — Bu özellik, başarısız olan bir medya baskısının yeniden yazdırılmasına olanak tanır. Yazıcının medyası (kağıt, etiket, aktarım şeridi vb.) biterse yazıcı, son etiketi (yazdırma formu veya formatı) yeniden yazdırabilir.
  Yazdırma ve yeniden yazdırma için yazdırma görüntüsünü saklayan yazdırma ara belleği, yazıcı kapatıldığında veya sıfırlandığında otomatik olarak temizlenir.
9.
PAUSE
(DURAKLAT) Düğmesi — Yazdırma ve medya hareketi eylemlerini duraklatır.
 • Yazdırma işlemlerini durdurun ve yazıcıyı Duraklatma durumuna getirin -
  PAUSE
  (DURAKLAT) düğmesine basın. Yazıcı, durmadan önce geçerli etiketi yazdırmayı bitirir. PAUSE (DURAKLAT) göstergesi, yazıcının Pause (Duraklat) durumunda olduğunu belirtmek için Bal Rengi (turuncu/sarı) görünür.
 • Yazıcıyı Pause (Duraklat) durumundan çıkarın ve normal çalışmaya geri dönün — Yazıcı Pause (Duraklat) durumundayken
  PAUSE
  (DURAKLAT) düğmesine basın. Çok etiketli (form veya format) bir iş yazdırıyorsanız veya yazdırma kuyruğunda başka bir yazdırma işi varsa yazıcı, kuyruktaki işleri yazdırmaya devam eder.
Renkli Dokunmatik ekranlı yazıcılarda, kullanıcı arabirimi kontrolleri burada gösterildiği gibi eşleştirilir. Düğmelerin işlevselliği daha önce açıklananla aynıdır.
1
Durum göstergeleri
4
CANCEL
(İPTAL) düğmesi
2
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesi
5
Renkli Dokunmatik ekran ve arabirim
3
FEED
(BESLE) düğmesi
6
POWER
(GÜÇ) düğmesi