Seri Arabirim
Seri Arabirim

Seri Arabirim

Yazıcı, DTE iletişimi için bir Null Modem (çapraz geçişli) kablosu kullanır. Gereken kablonun bir ucunda yazıcının arkasında bulunan (DB-9S) seri portuyla eşleşen dokuz pimli D tipi (DB-9P) erkek konektör bulunmalıdır. Bu sinyal arabirim kablosunun diğer ucu, ana bilgisayardaki seri portuna bağlanır. İşlevlere dair bilgi için bu kılavuzdaki Arabirim Konektörü Kablo Şeması kısmına bakın.
Güvenilir iletişim için yazıcıyla ana bilgisayar (tipik olarak bir PC) arasındaki seri portu iletişim ayarlarının eşleşmesi gerekir. Değiştirilen en yaygın ayarlar, saniye başına Bit (veya Baud hızı) ve Akış kontrolüdür.
Yazıcıyla ana bilgisayar arasındaki seri iletişim şu yöntemlerle ayarlanabilir:
 • ZPL
  ^SC
  komutu.
 • yazıcıyı varsayılan yazıcı yapılandırmasına sıfırlama.
Seri iletişim ayarları için fabrika varsayılanları şu şekildedir:
 • 9600 baud
 • 8 bit kelime uzunluğu
 • Eşlik YOK
 • 1 durdurma biti
 • XON/XOFF
 • Windows tabanlı ana bilgisayar sisteminde "Yazılım" veri akışı kontrolü
RS-232 kablo adaptörü program kilitlerini (DTE<=>DCE) bu yazıcıyla kullanmayın. Bazı program kilitleri yazıcı açıkken USB ana bilgisayar portu cihazlarının çalışmasını olumsuz etkileyebilir.