Medyanın Hazırlanması ve Kullanımı
Medyanın Hazırlanması ve Kullanımı

Medyanın Hazırlanması ve Kullanımı

Yazdırma kalitesini artırmak için medyanızın dikkatli şekilde kullanılması ve depolanması çok önemlidir. Medya kontamine olur ya da kirlenirse yazıcı hasar görebilir ve yazdırılmış görüntüde geçersiz karakterler, çizgiler, solgunluk ve yapışkan bulaşması gibi hatalar oluşabilir.
Üretim, paketleme, taşıma ve depolama sırasında medyanın dış kısmı kirlenebilir veya kontamine olabilir. Yazdırma sırasında medyadan yazıcı kafasına kirletici madde bulaşma olasılığını azaltmak için medya rulosunun veya yığınının dış katmanını çıkarın.