Yazıcı Sihirbazları
Yazıcı Sihirbazları

Yazıcı Sihirbazları

Yazıcı sihirbazları, çeşitli yazıcı ayarları ve özellikleri için kurulum sürecinde size rehberlik ederek size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Aşağıdaki sihirbazlar mevcuttur:
 • Set All Wizard
  (Tümünü Ayarla Sihirbazı): Tüm Sihirbazları sırayla çalıştırır.
 • System Wizard
  (Sistem Sihirbazı): Yazdırma ile ilgili olmayan işletim sistemi ayarlarını kurar.
 • Connection Wizard
  (Bağlantı Sihirbazı): Yazıcının bağlantı seçeneklerini yapılandırır.
 • Print Wizard
  (Yazdırma Sihirbazı): Temel yazdırma parametrelerini ve özelliklerini yapılandırır.
 • RFID Wizard
  (RFID Sihirbazı): RFID alt sisteminin operasyonlarını ayarlar.
Sihirbazları kullanırken, ana bilgisayardan yazıcıya veri göndermeyin.
Optimum sonuçlar için Print (Yazdırma) veya Set All Wizards (Tüm Sihirbazları Ayarla) işlemini çalıştıran tam genişlikte medya kullanın. Medya yazdırılacak bir resimden daha kısaysa görüntü kesilebilir veya birden fazla etikete yazdırılabilir.
Kullanılabilir seçenekleri görmek için Giriş ekranında
Wizards
(Sihirbazlar) öğesine dokunun. Sihirbazlardan herhangi biriyle yapılan ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kullanıcı Menüleri.