Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth Bağlantısı)
Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth Bağlantısı)

Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Bluetooth Bonding (Bluetooth Bağlantısı)

Bu ayar, Bluetooth yığınının yazıcıya başarıyla bağlanan cihazlara "bağlanıp bağlanmayacağını" veya bağlantı anahtarlarını kaydedip kaydetmeyeceğini belirlemek için kullanılır.
Kabul edilen değerler:
  • ON (AÇIK): Bluetooth bağlantısını etkinleştirir.
  • OFF (KAPALI): Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakır.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.bonding