Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Friendly Name (Kolay Ad)
Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Friendly Name (Kolay Ad)

Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Friendly Name (Kolay Ad)

Bu komut, servis bulma sırasında kullanılan kolay adı ayarlar.
Değişikliklerin etkili olması için yazıcıyı KAPALI ve sonra AÇIK konuma getirin veya
device.reset
komutunu verin.
Ağı sıfırlamanın bir başka yolu da Reset Network (Ağı Sıfırla) menü seçeneğini kullanmaktır (bkz. Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar) > Reset Network (Ağı Sıfırla)).
Daha kolay bulmak adına yazıcı için kolay bir ad ayarlamazsanız ad, varsayılan olarak yazıcının seri numarası olur.
Kabul edilen değerler: 17 karakterli metin dizesi
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.friendly_name