Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)
Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)

Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)

Bu yazıcı ayarı, Bluetooth bağlantıları için Minimum Güvenlik modunu belirler.
Minimum Güvenlik Modu, yazıcının radyo sürümüne ve yazıcının ürün yazılımına bağlı olarak çeşitli güvenlik seviyeleri sağlar.
Ayrıntılar için zebra.com/manuals adresindeki Zebra Programlama Kılavuzuna bakın.
Kabul edilen değerler: 1, 2, 3, 4
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.minimum_security_mode