Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Specification Version (Teknik Özellikler Sürümü)
Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Specification Version (Teknik Özellikler Sürümü)

Connection (Bağlantı) > Bluetooth > Specification Version (Teknik Özellikler Sürümü)

Bu parametre, Bluetooth kitaplığı sürüm numarasını görüntüler.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.version