Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar)> IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)
Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar)> IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)

Connection (Bağlantı) > Networks (Ağlar)> IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)

Bu komut, alternatif TCP portunun port numarasını belirler. Bu komutu destekleyen yazdırma sunucuları aynı anda bağlantılar için hem birincil portu hem de alternatif portu izleyeceklerdir.
Kullanılan SGD komutları:
  • internal_wired.ip.port_alternate
  • wlan.ip.port_alternate
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)